ABCD Temel Afet Bilinci El Kitabı

ABCD Temel Afet Bilinci Eğitim Programı çerçevesinde hazırlanan ABCD El Kitabının amacı; Her bireyi, deprem ve diğer afetlerin yaratacağı tehlikeler hakkında bilinçlendirmek, içinde bulunduğu tehlikeyi azaltmak için neler yapabileceği konusunda eğitmek, bireylere afete hazırlığın aşamalarını tanıtmak, bireyleri afete hazırlık için gerekli adımları atmak üzere cesaretlendirmek ve her bireyin kendisini bütünün bir parçası olarak görmesine yardımcı olmaktır. ABCD Temel Afet Bilinci El Kitabı beş bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölümde; Afet Bilinci, İkinci Bölümde; Deprem Tehlikeleri ve Riskleri, Üçüncü Bölümde; Depremden Önce, Dördüncü Bölümde; Deprem Sırasında ve Sonrasında, Beşinci Bölümde de, Sonraki Adımlar bilgileri yer almaktadır. ABCD Temel Afet Bilinci El Kitabı, B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, -o zamanki adıyla- İstanbul Afete Hazırlık Eğitim Projesi kapsamında, Marla Petal (Proje Yöneticisi) ve Zeynep Türkmen ( Program Koordinatörü) tarafından hazırlanmıştır. ABCD El Kitabını görüntülemek için buraya tıklayın…

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *